Firma

Bez kategorii Firma

Finansowanie działań charytatywnych i społecznych przedsiębiorstwa

Finansowanie działań charytatywnych i społecznych przez przedsiębiorstwo: Kluczowa rola biznesu w tworzeniu pozytywnego wpływu społecznego.

Bez kategorii Firma

Analiza opłacalności różnych kanałów dystrybucji

Analiza opłacalności kanałów dystrybucji – informacyjnie i neutralnie.

Bez kategorii Firma

Finansowe aspekty strategii e-marketingu: Skuteczność działań online

Finansowe aspekty strategii e-marketingu: Skuteczność działań online

Bez kategorii Firma

Zarządzanie kosztami w firmie: Oszczędzanie bez utraty jakości

Zarządzanie kosztami w firmie: Oszczędzanie bez utraty jakości

Bez kategorii Firma

Finansowe aspekty fuzji i przejęć: Wartość dla akcjonariuszy

Wartość dla akcjonariuszy w finansowych aspektach fuzji i przejęć

Bez kategorii Firma

Analiza scenariuszy finansowych: Planowanie na wypadek niepewności rynkowej

Analiza scenariuszy finansowych: Planowanie na wypadek niepewności rynkowej

Bez kategorii Firma

Finansowanie przedsiębiorstw sektora usługowego: Modele biznesowe

Finansowanie przedsiębiorstw sektora usługowego: Modele biznesowe